Aanpak

Hoe werken wij?

  • We adviseren pro actief op wat u wilt realiseren.
  • We stellen inzichtelijke offertes op van de uit te voeren werkzaamheden, prijs en  kwaliteit, zodat de verwachtingen duidelijk zijn.
  • We stellen een mijlpalenplanning op in overleg met u, zodat het komende bouwtraject helder is.
  • We voeren onze werkzaamheden uit zoals afgesproken in de overeengekomen offerte.  Ons credo is ‘afspraak is afspraak’.
  • We communiceren tijdig naar u als de planning door overmacht verstoord wordt en verstrekken tijdig een nieuwe planning.
  • We controleren de uitgevoerde werkzaamheden, zodat tijdig tekortkomingen worden hersteld.
  • We geven prioriteit aan nazorg van opgeleverde werkzaamheden

Comments are closed.